Tłumacz Migam

Cztery „Ekopracownie pod chmurką” już otwarte

W minionych dniach zostały otwarte cztery punkty dydaktyczne utworzone przy: Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie pn.: „Leśne zacisze”, przy Szkole Podstawowej im. Józefa Pawlikowskiego w Rozprzy pn.: „Eko-odkrywcy”, przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach pn.: „Eko-klasa” oraz przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi pn.: „Ekologiczny Zagajnik”.

Realizacja zadań polegała na zagospodarowaniu terenu wokół każdej ze szkół na potrzeby utworzenia punktów dydaktycznych. Dokonano nowych nasadzeń, zakupione zostały różnorodne pomoce dydaktyczne, a także elementy wyposażenia punktów dydaktycznych. Każdy z nich będzie wykorzystywany do prowadzenia lekcji oraz zajęć terenowych z zakresu edukacji ekologicznej w ciągu całego roku szkolnego. Każdy obiekt, w przyjętych rozwiązaniach, został dostosowany do potrzeb osób/uczniów niepełnosprawnych.

Każde z wyżej wymienionych zadań zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – dotacja na poziomie 90% kosztów całkowitych zadania, pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Rozprza.

Realizacja zadań miała miejsce w roku szkolnym 2018/2019.

Warto nadmienić, że Konkurs pn.: „Ekopracownia pod chmurką” został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi po raz pierwszy w 2018 roku, w ramach którego gmina Rozprza złożyła cztery wnioski i każdy uzyskał dofinansowanie.