Tłumacz Migam

100 lat Parafii w Lubieniu

2 października 2019 roku rozpoczęły się obchody 100-lecia istnienia Parafii w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Lubieniu.

Mszy świętej rozpoczynającej jubileusz parafii przewodniczył Metropolita Częstochowski, Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo.

We wstępie przytoczył on pokrótce historię powstania Parafii zwracając uwagę na trud i determinację jaka towarzyszyła ludziom oraz ówczesnemu proboszczowi parafii ks. Józefowi Kozakowskiemu przy budowie kościoła. Pierwszy, drewniany kościół postawiono w 1919 roku.

9 marca 1930 roku świątynia spłonęła i rozpoczęto budowę kościoła murowanego. Obecny kościół został wybudowany dzięki ofiarności i staraniom parafian oraz pomocy proboszcza ks. Władysława Borka i ks. Stanisława Ludwikowskiego. Zaznaczyć również należy, że wartość kościoła w chwili obecnej jest bezcenna ze względu na mieszczące się w środku obrazy i freski wykonane przez Józefa Mehoffera, ucznia Jana Matejki. Kościół zdobią liczne polichromie, sceny biblijne oraz anioły, których jest 134 a liczba ta wzięła się najprawdopodobniej od liczby ówczesnych mieszkańców Lubienia.

Po homilii nastąpiło odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i wyznanie wiary a następnie rozpoczęła się ceremonia bierzmowania.

Wśród licznie zgromadzonych parafian i gości nie zabrakło również wójta Gminy Rozprza Janusza Jędrzejczyka, który złożył serdeczne gratulacje księdzu proboszczowi Grzegorzowi Paszce oraz życzył całej rodzinie parafialnej wielu łask bożych, poczucia głębokiej więzi ze swoim kościołem w duchu odpowiedzialności i troski za jego przyszłe losy.