Tłumacz Migam

Ogródek Dydaktyczny „Eko-klasa” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach już otwarty.

W pierwszym dniu kalendarzowej jesieni 23 września 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie punktu dydaktycznego „Eko-klasa” w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach. Zadanie zrealizowane zostało z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i środków z budżetu Gminy Rozprza.

Przybyłych gości powitał dyrektor szkoły – Michał Lacheta który zaprosił do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez panią Annę Skrobek – opiekuna projektu. Następnie dyrektor zaprosił gości do oficjalnego otwarcia Eko-klasy i przecięcia wstęgi. Uroczystość swoją obecnością uświetnili przedstawiciele Urzędu Gminy – wicewójt Artur Cubała, radna Rady Gminy Teresa Sikorska oraz główny specjalista Anna Toma. W uroczystości wzięli udział również Irena Zielińska – wicedyrektor szkoły oraz Aldona Madej – przewodnicząca rady rodziców. Poświęcenia Eko-klasy dokonał ks. Grzegorz Paszka.

Realizacja zadania obejmowała wykonanie koncepcji zagospodarowania „Eko-klasy”, która ma charakter uporządkowanego terenu dydaktyczno – rekreacyjnego w kształcie prostokąta. Punkt dydaktyczny zaczyna się ścieżką dydaktyczną a powierzchnia terenu przedzielona jest czterema mniejszymi poprzecznymi alejkami, wzdłuż których znajdują się tablice dydaktyczne oraz nowo nasadzone krzewy. Przy alejkach poprzecznych znajduje się zielnik, kącik ogrodnika, zegar słoneczny, gry dydaktyczne, pergole, ławeczki i kosze.

Istniejąca altana została przystosowana do prowadzenia zajęć lekcyjnych, „Eko-klasę” wyposażono w stoły i krzesła.

W punkcie dydaktycznym, wzdłuż alejek znajdują się kolorowe rabaty z kwiatów - hortensji, lawendy, azalii i innych. Zamontowano także stację meteorologiczną, wyposażoną w podstawowe przyrządy, potrzebne do określania pogody, a na starych drzewach rosnących na wprost okien klasowych zawieszono budki lęgowe i karmniki dla ptaków.

Ważnym jest fakt, iż punkt dydaktyczny został dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

Ponadto wszystkie pomoce będą wykorzystane do wykonywania ćwiczeń, doświadczeń zarówno na zajęciach dydaktycznych jak i pozalekcyjnych.


 

Motyw główny Projektu to: ekosystem - system doskonały.

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata jest ochrona naturalnego środowiska. Człowiek wraz z rozwojem nauki i techniki zaczął przekształcać środowisko naturalne. Postępująca degradacja przyrody spowodowała, iż w drugiej połowie dwudziestego wieku podjęte zostały kompleksowe działania mające na celu ochronę środowiska. Umiejętność właściwego współżycia ludzi z przyrodą należy „zaszczepiać” dzieciom od najmłodszych lat.

 

Page1.jpeg