Tłumacz Migam

Umowy na modernizację dróg gminnych podpisane

Dziś w Mediatece 800 – Lecia w Piotrkowie Tryb. odbyło się oficjalne spotkanie przedstawicieli Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przedstawicieli samorządów. Celem spotkania było podpisanie umów o dofinansowanie modernizacji dróg z programu „Funduszu Dróg Samorządowych”.

 

Podczas spotkania wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk przy kontrasygnacie skarbnika Bogdana Góreckiego podpisał z I z-cą Wojewody Łódzkiego Karolem Młynarczykiem dwie umowy o dofinansowanie modernizacji dróg gminnych.

 

Pierwszą z nich jest remont drogi gminnej na odcinku Łochyńsko – Rajsko Duże.

Druga umowa dotyczy przebudowy drogi gminnej na odcinku Magdalenka – Kisiele.

Wartość pierwszego projektu to 550 000,00 zł a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 440 000,00 zł co stanowi 80% kosztów. Droga ta zostanie oddana do użytku do 10 października.

Wartość drugiego projektu to 2 835 000,00 zł a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 2 268 000,00 zł co również stanowi 80% kosztów zadania. Przewidywany termin realizacji to 16 grudnia b.r.

Łączna wartość dofinansowania jaką otrzymała gmina to ponad 2 700 000,00 zł.

 

W spotkaniu uczestniczyli również poseł Antoni Macierewicz oraz wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba którzy pogratulowali oraz życzyli samych dalszych sukcesów przy dalszym pozyskiwaniu środków.