Tłumacz Migam

Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych dofinansowania na budowę dróg w Gminie Rozprza

Gmina Rozprza otrzymała dotację w wysokości 80% całości inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg: w Kisielach oraz Łochyńsko – Rajsko Duże.

Pierwsza z inwestycji czyli remont drogi gminnej pomiędzy Rajskiem Dużym, a Łochyńskiem rozpoczęła się w poniedziałek 16 września. Zakres robót obejmuje m.in. remont jezdni o nawierzchni asfaltowobetonowej na odcinku ponad 1400 metrów, wyrównanie poboczy oraz przebudowę zjazdów. Wykonawcą prac jest firma Dukt z Włoszczowej. Całość robót budowlanych wynosi blisko 325 000 zł. Nowa droga oddana do użytku będzie do 10 października.

Kolejną inwestycją, na którą Gmina Rozprza otrzymała środki z pieniędzy rządowych jest przebudowa drogi gminnej Magdalenka – Kisiele i drogi wewnętrznej w Kisielach. W chwili obecnej ogłoszony został przetarg na wykonanie tej inwestycji. W jej zakres wchodzi m.in. rozbiórka dwóch odcinków drogi nieutwardzonej o łącznej długości 1845 metrów i wykonanie drogi asfaltowobetonowej. Regulacja przydrożnych rowów, wykonanie poboczy z kruszywa, przebudowę zjazdów do posesji i gruntów rolnych oraz wykonanie chodnika na długości blisko 1200 metrów w miejscowości Kisiele. Zakończenie prac planowane jest na 16 grudnia tego roku.

W obu inwestycjach inwestycje otrzymały 80% dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Bardzo się cieszę z otrzymanego dofinansowania na obie inwestycje. Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rozprza to jeden z moich priorytetów. Obie drogi były bardzo potrzebne dla mieszkańców. Docierało do mnie wiele próśb o ich modernizację, jednak bez wsparcia z funduszy rządowych, czy też europejskich bardzo ciężko jest wykonać takie prace z własnych środków. Nie poprzestajemy na tym i już przygotowujemy wnioski o dofinasowanie kolejnych inwestycji.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk.  

Ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych dofinansowania na budowę dróg w Gminie Rozprza.jpeg