Tłumacz Migam

Drugi zjazd rodziny Gemel w Milejowie

W minioną sobotę w Milejowie miało miejsce drugie spotkanie rodziny Gemel. Była to okrągła, bo 200 rocznica przyjazdu protoplastów rodu Gemel na ziemie polskie. Tym razem oprócz członków rodziny rozsianych przez lata po całej Polsce dołączyli do nich również krewni spoza granic. Odnaleźli się oni nawet w Stanach Zjednoczonych i Hongkongu.

Pierwsze spotkanie odbyło się w 2007 roku i już wtedy uczestniczyło w nim ok 70 osób. Po ponad 10 latach Tomasz Gemel postanowił zorganizować kolejne rodzinne spotkanie. Tym razem uczestników było już prawie 120.

Uroczystości rodzinne rozpoczęły się od mszy w kościele parafialnym w Milejowie. Podczas mszy uczestnicy mogli posłuchać również występu zaproszonych gości (baryton, skrzypce i organy).

Po mszy wszyscy udali się na pobliski cmentarz, gdzie złożyli kwiaty pod pomnikiem bohaterów Bitwy o Szosę Piotrkowską, następnie zapalili znicze na grobach przodków.

Uroczystości przeniosły się do Włodzimierzowa, gdzie wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk wręczył organizatorowi wydarzenia, a jednocześnie wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Gminy Rozprza (aktualnie radnemu) - Tomaszowi Gemelowi pamiątkowe podziękowania za pracę i wkład w rozwój społeczności lokalnej i regionalnej.