Tłumacz Migam

„Mała książka- wielki człowiek”

Biblioteka Publiczna w Rozprzy jako jedna z ponad 5 tys. bibliotek w Polsce bierze udział w kampanii „Mała książka- wielki człowiek”. Projekt kierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w latach 2013-2016.

Na dzieci w wieku 3-6 lat, które odwiedzą bibliotekę czeka niespodzianka- Wyprawka  Czytelnicza na dobry czytelniczy start! W Wyprawce dzieci znajdą książkę dostosowaną do potrzeb przedszkolaka oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem co najmniej jednej książki, dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowane imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znajdzie się także broszura informacyjna dla rodziców, która przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka i o korzyściach wynikających z częstego odwiedzania bibliotek. W projekcie mogą wziąć udział dzieci zapisane już wcześniej do biblioteki oraz te, które dopiero rozpoczynają swoja czytelniczą przygodę.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wyprawkę Czytelniczą można odebrać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozprzy oraz wszystkich jej filiach.

„Mała książka- wielki człowiek” to ogólnopolska kampania, która ma zachęcić rodziców do codziennego czytania z dzieckiem.

PLAKAT-2019.jpeg