Tłumacz Migam

Dyrekcja, nauczyciele oraz uczniowie ze szkoły podstawowej w mierzynie serdecznie dziękują

Podziękowania dla wakacyjnych wolontariuszy

W okresie wakacyjnym lipiec - sierpień 2019 r. kiedy uczniowie i nauczyciele odpoczywali na wakacjach, w szkole trwały intensywne prace remontowe i porządkowe.

W tym okresie dzięki wsparciu i bezinteresownej pomocy wielu ludzi dobrej woli został wyremontowany szkolny korytarz. Stara drewniana boazeria została zastąpiona tynkiem mozaikowym. Dzięki temu szkolny korytarz stał się miejscem nowoczesnym, jasnym i przyjaznym uczniom.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie, Nauczyciele, Uczniowie i Rodzice składają podziękowania:

Panu Wójtowi Gminy Rozprza – Januszowi Jędrzejczykowi za wsparcie finansowe.

Firmom wspierającym oraz wolontariuszom pomagających przy remoncie korytarza i wymianie drzwiczek tablic elektrycznych:

WORD-BUD  Izabela i Tomasz Kabzińscy

ROL-BUD Aneta i Adam Szulcowie

Hurtownia hydrauliczna Mariusz Turniak

Wolontariuszom PGE:  Piotrowi Pawłowskiemu emerytowanemu pracownikowi PGE

                                       Marianowi Pawełczykowi  pracownikowi PGE

                                       Jackowi Osuchowi  pracownikowi PGE

Szczególne podziękowania składamy Panu Tomaszowi Odrzywołowi, pracownikowi PGE, który koordynował działania związane z remontem oraz Dariuszowi Olczykowi, pracownikowi Szkoły, który wykazał się ogromnym zaangażowaniem i wiele dodatkowych prac wykonał bezinteresownie.

Wsparcie otrzymaliśmy również…

Włożono dużo pracy i wysiłku aby szkoła zmieniła swoje oblicze. Prace trwały również w otoczeniu szkoły. Remontowi poddano bieżnię oraz skocznię do skoku w dal. Dzięki temu lekcje wychowania fizycznego staną się atrakcyjniejsze.

Dziękujemy:

Panu  Sylwestrowi Lewińskiemu za sfinansowanie zakupu żużlu oraz jego transport.

Panu Przemysławowi Kałużnemu za pracę z wykorzystaniem koparki.

Pracownikom ZGKG  Rozprzy za prace porządkowe wokół szkoły.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu ludzi dobrej woli Szkoła może z radością rozpocząć nowy rok szkolny 2019 /20.