Tłumacz Migam

Zabrzmiał pierwszy dzwonek

Nowa Wieś


Dnia 2 września 2019 r. o godzinie 8:30 w naszej szkole odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się mszą świętą. Następnie odbyła się część oficjalna. Wprowadzono poczet flagowy oraz wspólnie odśpiewano hymn państwowy. W imieniu dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi pani Justyny Kaniewskiej pani Beata Kołowrotkiewicz powitała obecnych gości: pana Artura Cubałę-zastępcę wójta Gminy Rozprza, pracowników PGE oraz rodziców, kadrę pedagogiczną i uczniów. Prowadząca przedstawiła nowych nauczycieli, którzy w tym roku rozpoczynają pracę w naszej szkole. Zebrani poinformowani zostali o projektach i konkursach zrealizowanych podczas wakacji: Ekopracownia pod chmurką, projekt „Rozwińmy skrzydła-poprawa jakości kształcenia w gminie Rozprza” oraz konkurs Wolontariatu PGE. Pani Beata Kołowrotkiewicz podziękowała Wójtowi Gminy Rozprza Januszowi Jędrzejczykowi za przekazanie funduszy na zakup materiałów do ocieplenia świetlicy. Podziękowania skierowane były także w stronę pracowników Wolontariatu PGE, którzy w ramach konkursu zdobyli fundusze na remont i wyposażenie świetlicy. Za pozyskanie środków odpowiedzialni byli: pani Katarzyna Gazda, pani Małgorzata Klakla, pani Sylwia Tarnowska, pani Marta Świtalska oraz pan Tomasz Krakowiak. Nie zabrakło również słów wdzięczności dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, którzy brali aktywny udział w wykonywaniu remontów świetlicy podczas wakacji (remont pomieszczenia, ocieplenie budynku, wykonanie schodów oraz położenie kostki). Na zakończenie uroczystości głos zabrał pan Artur Cubała, życząc  uczniom i nauczycielom wielu sukcesów w nowym roku szkolnym.

Info: S.P. Nowa Wieś

 

 

MIERZYN


Tysiące szkół, tysiące klas

Rozwarło swoje bramy...

Do wspólnej pracy stańmy dziś.

Za – czy – na – my!

2 września o godzinie 8.00  w Kościele w Mierzynie pod wezwaniem Świętego Mikołaja odbyła się Msza Święta, po której uczniowie naszej szkoły udali się do szkoły na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

Na akademii przygotowanej przez V klasę pod kierunkiem Pani Kamili Łukasik najpierw wspominaliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz  bohaterów, którzy stanęli  w obronie ojczyzny. Polegli zostali uczczeni minutą ciszy. Delegacja uczniów naszej szkoły pod opieką Pani Dyrektor Agaty Lipińskiej  oraz Pani Urszuli Wieczorek – Burzyńskiej złożyła  wieniec oraz znicze pod grobem  ofiar wojny.

Jednak poza poważnymi wspomnieniami pojawiły się łąki, lasy, góry i inne wakacyjne miejsca, a także nowe przyjaźnie. To już za nami, teraz nowe plany, wyzwania i obowiązki. I jak w tym wierszu …

Jeszcze jesteśmy w lesie

i leżymy na plaży...

Pozwól przed pierwszą lekcją –

powspominać, pomarzyć!

A za chwilę nad książką

pochylimy znów głowy...

Bo już słońce przez okno

świeci blaskiem wrześniowym.

           

W naszej szkole  w roku szkolnym  2019/2020 w dziesięciu oddziałach rozpoczęło naukę 139 uczniów. Szczególnie w tej grupie witamy najmłodszy oddział  przedszkolny, który liczy 21 uczniów. Edukacją naszych uczniów zajmować się będzie w sumie  23 nauczycieli. Pracownicy administracji i obsługi dołożą wszelkich starań, aby organizacja edukacji odbywała się bez zakłóceń. Nad całością czuwać będzie Pani dyrektor Agata Lipińska.

Info: S.P. Mierzyn