Tłumacz Migam

„Nie spalaj, segreguj, zgnieć i wyrzuć”

Ruszyła Rodzinna zbiórka makulatury pod hasłem „Nie spalaj, segreguj, zgnieć i wyrzuć”. Akcja skierowana jest do wszystkich rodzin z terenu gminy Rozprza i ma na celu kształtowanie właściwych postaw proekologicznych w zakresie segregacji odpadów, racjonalizacji gospodarki odpadami i zapobieganiu ich powstawania. Każda z 50. pierwszych rodzin, która odda makulaturę otrzyma gadżety o tematyce ekologicznej: książkę pt.: „Słownik poprawnej segregacji” oraz  zgniatarkę do butelek PET, kartonów i puszek.

Zbiórka trwa od 2 do 13 września.

Makulatura zbierana jest na parkingu za Urzędem Gminy w Rozprzy w godzinach pracy urzędu.


Dla finalistów rodzinnej zbiórki makulatury (50. osób) – wyjazd do GAJÓWKA PILICA - wycieczka ekologiczna wraz z warsztatami ekologicznymi wraz z warsztatami edukacyjnymi w zakresie kształtowania właściwych postaw proekologicznych - problematyka zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi, racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma gadżety o tematyce ekologicznej: teczkę A4 z recyklingu oraz kredki drewniane, celem propagowania istoty recyklingu i wyrobów naturalnego pochodzenia. 

Działanie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Jeździmy, ale nie dymimy” - IV Rozprzański Rajd Ekologiczny będzie realizowany na terenie gminy Rozprza, powiat piotrkowski, województwo łódzkie i w całości skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego. Celem przewidzianych do realizacji działań jest edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego, jako element wspomagający realizację innych przedsięwzięć  służących środowisku realizowanych w ramach priorytetów dziedzinowych, w szczególności ochrona powietrza, gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Tematyka projektu obejmuje:

1.   problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi,

2.   racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu,

3.   szeroko rozumiana edukacja ekologiczna i przyrodnicza

IMG_4648.jpeg

ulotka1.jpeg
 
ulotka.jpeg