GMINA ROZPRZA
shadow

UWAGA! zgnilec amerykański pszczół

  • STRATEGIA ROZWOJU GMINY ROZPRZA NA LATA 2021 - 2030 - KONSULTACJE SPOŁECZNE

    Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz §1 ust. 3 pkt 1 Uchwały Nr XXXII/38/2014 Rady Gminy Rozprza z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybów konsultacji społecznych z mieszkańcami w Gminie Rozprza Wójt Gminy Rozprza zaprasza mieszkańców Gminy Rozprza, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Rozprza na lata 2021-2030.

PDFRozporządzenie PLW w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatu piotrkowskiego ziemskiego..pdf

PDFMapy terenów zapowietrzonych w obszarze 6 km od ogniska występowania.pdf

Więcej aktualności