Tłumacz Migam

DK 91 a bezpieczeństwo podczas budowy A1

Od lat Wójt Gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk nieustannie apelował do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Łodzi w sprawie zrealizowania na drodze krajowej 91 inwestycji poprawiających bezpieczeństwo Mieszkańców naszej gminy.

Wsparcia samorządowcom Powiatu Piotrkowskiego udzielił także Starosta Powiatu Piotrowskiego Pan Piotr Wojtysiak.

Wiosną tego roku Urząd Gminy został poinformowany, że w ramach inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego ciągu drogi krajowej 91 przebiegającej przez teren gminy Rozprza do końca sierpnia br. zostaną wykonane dwie sygnalizacje świetlne: na przejściu dla pieszych w Rozprzy na km 30+500 oraz w Niechcicach na skrzyżowaniu z drogą powiatową do m. Laski na km 36+200.  

Podsumowując, wielokrotnie przez nasz samorząd podnoszona była kwestia konieczności wybudowania obwodnicy Rozprzy i obwodnicy Niechcic oraz prawdziwej, nie pozornej modernizacji drogi krajowej 91 przed dostosowaniem drogi krajowej nr 1 do parametrów autostrady.

W załączeniu przedstawiamy treść pism związanych z tematem.

Liczymy, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad spełni swoje zobowiązania w jak najkrótszym czasie.

mapa.jpeg