Tłumacz Migam

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach - Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

I N F O R M A C J A

 

Przed złożeniem wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb należy wykonać badanie odczynu gleby.

Sprzęty do pobierania próbek glebowych (pudełka, laska) znajdują się w PHU Transped  w Milejowie przy ul. Konopnickiej 33/35 (tel. nr 44 616 17 18).

Kontakt do pracownika Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej – Adam Ostalczyk – 513 168 355. 

PDF1. Komunikat.pdf (34,42KB)
PDF2. Informacja o danych na fakturze.pdf (31,61KB)
XLS3. wniosek do WFOSiGW.xls (114,00KB)
DOC4 Warunki dopłaty - Instrukcja wypelniania wniosku do WFOSiGW.doc (88,50KB)
DOC5. Instrukcja wypelniania zalacznika do wniosku.doc (40,00KB)
DOC6. zalacznik do instrukcji - srodki wapnujace.doc (117,50KB)
DOC7. zalacznik do instrukcji - wapna nawozowe.doc (70,00KB)
   

Nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach - Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.jpeg