Tłumacz Migam

Będzie posterunek policji w Rozprzy

Uroczystość rozpoczęła się w piątek w samo południe. Na plac budowy przybyli policjanci na czele z gen. Andrzejem Łapińskim – Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi, władze rządowe oraz samorządowe, radni, księża, a także mieszkańcy Gminy Rozprza.

Budowa nowego posterunku policji rozpoczęła w 2017 roku, kiedy to Gmina Rozprza przystąpiła do programu odbudowy komisariatów. Rok później, radni Gminy Rozprza podjęli decyzję, o przekazaniu na ten cel terenu przy ulicy Sportowej. Prace budowalne trwają od kwietnia tego roku, a uruchomienie posterunku policji planowane jest na początku przyszłego roku. Warto przypomnieć, że w czasie ostatniej sesji Rady Gminy, radni podjęli uchwałę o przekazaniu dotacji na 50% dofinansowanie samochodu policyjnego. W czasie piątkowych uroczystości Komendant Łapiński obiecał przekazać drugą część, tak aby wraz z uruchomieniem posterunku policjanci otrzymali także nowy wóz.

Gospodarz imprezy – wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk w swoim przemówieniu podziękował radnym Gminy Rozprza za przychylność i pomoc w trakcie budowy nowego posterunku, a także przy zakupie nowego samochodu policyjnego. Podkreślił również, że bezpieczeństwo mieszkańców jest sprawą kluczową. Gmina powinna zapewnić nie tylko drogę do szkoły czy też pracy, ale również powinna stworzyć takie warunki, aby każdy z mieszkańców mógł się czuć w niej bezpiecznie.

Warto nadmienić, że nowy posterunek policji, a tym samym samochód, który zostanie zakupiony służyć będzie wyłącznie mieszkańcom naszej gminy.

Budowa nowego posterunku kosztować będzie blisko 2 miliony złotych i zostanie w całości sfinansowana ze środków rządowego „Programu modernizacji Policji, Straży  Granicznej, Państwowej Straży pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017 – 2020”.