Tłumacz Migam

Granty dla 3 sołectw z terenu Gminy Rozprza

W dniu 24 lipca 2019 r. w m. Budy Szynczyckie gmina Czarnocin nastąpiło uroczyste wręczanie bonów na realizację projektów, które otrzymały w bieżącym roku dofinansowanie ze środków Województwa Łódzkiego na realizację tzw. grantów sołeckich. Spotkanie otworzył wójt gminy Czarnocin Roman Miksa, natomiast uroczystego wręczenia bonów dokonał Zbigniew Zięba - wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Gminę Rozprza reprezentował wójt Janusz Jędrzejczyk, sołtysi: Tomasz Pstrokoń - Łazy Duże, Sylwia Budzisz - Łochyńsko i Marcin Goska - Cekanów oraz Anna Toma - pracownik UG w Rozprzy. Dzięki realizacji niniejszych projektów powstaną dwa place zabaw w miejscowościach Cekanów ("Cekanów się integruje, plac zabaw buduje") i Łochyńsko  ("Łochyńsko dzieciom"), natomiast strażnica OSP w Łazach Dużych zostanie wyposażona w nowe ogrzewanie gazowe ("Misja jest taka - ogrzać strażaka").


Głównym celem w/w projektów jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, aktywności społecznej, pobudzanie aktywizacji mieszkańców oraz budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz integracja środowiska lokalnego.

Łączna wartość uzyskanej dotacji to 30.000,00, natomiast łączna wartość niniejszych zadań to 73.800,00 zł. Prace już zostały rozpoczęte, a realizacja zadań zakończy się najpóźniej w pierwszej połowie listopada 2019 r.