Tłumacz Migam

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Eko-odkrywcy” przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

Zadanie pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Eko-odkrywcy” przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy jest realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Punkt dydaktyczny powstaje przy Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy, a podstawowym celem zadania jest utworzenie takiej przestrzeni wokół szkoły, która w pełni zaspokoi potrzeby edukacyjne zarówno uczniów jak i nauczycieli. Będzie przyciągać uwagę dzieci, pobudzać ciekawość uczniów. Będzie miejscem, w którym uczniowie będą chętnie spędzać czas, pracować i zdobywać wiedzę, także praktyczną o pięknie otaczającej przyrody.

„Ekopracownia pod chmurką – Eko-odkrywcy” będzie miała charakter uporządkowanego terenu rekreacyjno – dydaktycznego. Od zachodniej części będzie oddzielona żywopłotem, w częściach południowej i północnej zostaną dokonane nasadzenia drzew. W centralnej części już powstaje wiata, w której staną stoły i ławki. W miejscu tym dzieci będą mogły prowadzić obserwacje oraz dokumentować zmiany zachodzące w rozwoju roślin, a także obserwację i badanie zjawisk pogodowych.

Ważną częścią projektu będą wydzielone we wschodniej części miejsca do działań praktycznych. Przy drzewach ustawione będą tablice dydaktyczne z informacjami dotyczącymi danego drzewa. Wzdłuż żwirowych alejek staną pergole, które  pozwolą na stworzenie atrakcyjnych, zapraszających do udziału w edukacji i rekreacji swoistych „kolorowych drzwi do świata przyrody”.

Z punktu dydaktycznego będą mogli korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy oraz wychowawcy i nauczyciele realizujący projekty edukacyjne, dotyczące edukacji przyrodniczej i ekologicznej.

eko-odkrywcy.jpeg

20190701_111900.jpeg

Page1.jpeg

www.zainwestujwekologie.pl