Tłumacz Migam

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczny zagajnik” przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

Zadanie pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekologiczny zagajnik” przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi jest realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i środków z budżetu Gminy Rozprza. Punkt dydaktyczny powstaje przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi, a podstawowym celem zadania jest utworzenie punktu dydaktycznego, dla potrzeb edukacji proekologicznej i promowania działalności ekologiczno – przyrodniczej.

W punkcie dydaktycznym będą realizowane różne rodzaje zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, w terenie lub w altanie, niezależnie od pogody. Będą tam również odbywać się konkursy, przedstawienia a także  różne szkolne akcje. Z tego miejsca zatem będą mogli korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, ich rodzice i nauczyciele. Projekt „Ekologiczny zagajnik” to złożona kompozycja wielu gatunków drzew, krzewów, wrzosowatych, bylin ziół i traw a ogromna większość z nich to gatunki roślin rodzimych.

„Ekologiczny zagajnik”, aby spełniał swoje funkcje dydaktyczne, zostanie podzielony na kilka zakątków tematycznych, w określony sposób ze sobą powiązanych, tak aby tworzyły spójną całość.

 

Page1.jpeg

www.zainwestujwekologie.pl