Wójt Gminy

wojt5.jpeg
Wójt Gminy Rozprza

Janusz Jędrzejczyk

Wiek: 50 lat
Wykształcenie Wyższe
Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie
Studia podyplomowe:
• Zarządzanie w Administracji Publicznej
• Rachunkowość i Zarządzanie Finansami w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Telefon: 44 615 80 54 wewn.11 
Adres e-mail: ug@rozprza.pl