Tłumacz Migam

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Eko-klasa” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach

Zadanie pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Eko-klasa” przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach jest realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i środków z budżetu Gminy Rozprza. Punkt dydaktyczny powstaje przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach, a podstawowym celem zadania jest utworzenie punktu dydaktycznego, w którym będą prowadzone lekcje dydaktyczne, zabawy badawcze, doświadczenia, obserwacje i eksperymenty.

Ekopracownia pod chmurką "Eko-klasa” będzie miała charakter uporządkowanego terenu dydaktyczno-rekreacyjnego w kształcie prostokąta. Zagospodarowanie terenu na potrzeby punktu dydaktycznego - wejście będzie stanowić ścieżka dydaktyczna, natomiast powierzchnia terenu zostanie podzielona czterema mniejszymi alejkami. Wzdłuż głównej alejki znajdą się tablice dydaktyczne, przy alejkach poprzecznych natomiast znajdzie się między innymi: zielnik, kącik ogrodnika, zegar słoneczny, gry dydaktyczne, pergole, kolorowe rabaty, krzewy, plansze dydaktyczne, stacja meteorologiczna a także ławeczki i kosze. Ponadto istniejąca altana zostanie przystosowana w taki sposób, aby można było prowadzić lekcje poza murami szkoły, czyli w "Eko-klasie".

Z punktu dydaktycznego będą mogli korzystać wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niechcicach oraz wychowawcy i nauczyciele w szczególności realizujący projekty edukacyjne, dotyczące edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Ponadto punkt dydaktyczny został dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych.

 

Page1.jpeg

www.zainwestujwekologie.pl