Tłumacz Migam

Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie

Page1.jpeg

 

Zadanie pn.: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Leśne zacisze” przy Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie jest realizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Gminy Rozprza. Punkt dydaktyczny powstaje przy Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie a podstawowym celem zadania jest utworzenie takiej przestrzeni wokół szkoły, która w pełni zaspokoi potrzeby edukacyjne zarówno uczniów jak i nauczycieli. Będzie przyciągać uwagę dzieci, pobudzać ciekawość uczniów. Będzie również miejscem aktywnego wypoczynku i zabawy na świeżym powietrzu. Punkt dydaktyczny będzie ważnym miejscem dla prowadzenia różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, np. koła ekologicznego, matematyczno-przyrodniczego, czy zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Punkt dydaktyczny "Leśne zacisze" będzie wykorzystywany w ciągu całego roku kalendarzowego, będzie przy tym stanowił uzupełnienie doskonale sprawdzającej się ekopracowni "Czas na las" - zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi i będzie spełniał funkcję edukacyjną, rekreacyjną, kształtowania i rozwoju właściwych zachowań i postaw proekologicznych, kształtowania umiejętności pracy w grupach.

Dzięki utworzeniu punktu dydaktycznego, uczniowie będą mogli prowadzić ciekawe badania, obserwacje, a także będą mieli zapewniony kontakt z żywą przyrodą. Punkt dydaktyczny będzie wykorzystywany do realizacji podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych. Dzieci będą nabywały wiadomości, kształtowały umiejętności i właściwe postawy proekologiczne.

Punkt dydaktyczny, w całości przyjętych rozwiązań, został dostosowany do potrzeb osób/uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Św. Mikołaja w Mierzynie.

www.zainwestujwekologie.pl