Tłumacz Migam

Zakończenie roku w rozprzańskim gimnazjum

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy po 15 latach zostało wygaszone. W środę, 19 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 2018/19 trzecich klas, które jednocześnie było zakończeniem istnienia gimnazjum w Rozprzy. Uroczystość miała szczególny, wzruszający charakter.

W wydarzeniu uczestniczyli: proboszcz parafii Rozprza – ks. prałat Wiesław Płomiński, wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk, kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Edyta Łukasik, skarbnik gminy – Bogdan Górecki, rodzice, nauczyciele oraz młodzież.

Budynek gimnazjum w Rozprzy został oddany do użytku 1 września 2004 roku. Dwa lata później otrzymał on imię świętego obecnie papieża – Jana Pawła II.  Budynek o powierzchni blisko 900 m2,  posiada 18 sal lekcyjnych oraz pełnowymiarowa hala sportowa. Od czasu jego powstania ukończyło go 1762 uczniów. Od samego początku istnienia tej placówki jej dyrektorem był Bernard Matyszewski.

Wśród absolwentów gimnazjum w Rozprzy znalazło się wielu finalistów konkursów tematycznych. Młodzież uczęszczająca do niego, dzięki wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej oraz świetnie wyposażonym pracowniom mogła rozwijać swoje pasje i zainteresowania.  W czasie swojej działalności w murach rozprzańskiego gimnazjum odbywało się wiele imprez sportowych i kulturalnych.

Po 15 latach działalności Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy zostało wygaszone. Ma to związek z reformą edukacji, likwidacją gimnazjów i przywróceniem 8-klasowych szkół podstawowych. W murach dawnego już gimnazjum gościć teraz będzie szkoła podstawowa, która będzie działać w dwóch sąsiadujących budynkach oraz Gminny Zespół Oświaty.

Uroczystość zakończenia roku klas III gimnazjum miała również szczególny charakter, ponieważ w tym dniu na zasłużoną emeryturę przeszedł dyrektor placówki – Bernard Matyszewski. Jak sam mówi, jako dyrektor pracował od 34 lat – 19 w szkole podstawowej w Mierzynie oraz 14 w gimnazjum w Rozprzy. W tym czasie był pod „rządami” 20 ministrów edukacji. Pan Bernard od zeszłego roku pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu Piotrkowskiego.

W czasie akademii wręczono świadectwa ukończenia szkoły, nagrody dla najlepszych uczniów oraz podziękowania dla rodziców uczniów III klas. Ważnym momentem było przekazanie na ręce wójta gminy przez dyrektora szkoły sztandaru gimnazjum. Wójt Janusz Jędrzejczyk obiecał, że sztandar pozostanie w tych murach na zawsze, a aula nosić będzie imię Jana Pawła II.

Czas pożegnania był wyjątkowo wzruszający. Występy artystyczne oprócz uczniów przygotowali również nauczyciele.

Wójt gminy Rozprza składa serdeczne podziękowania Dyrektorowi Bernardowi Matyszewskiemu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i wychowania młodzieży Gminy Rozprza, trud pracy nauczycielskiej oraz zarządzanie szkołą. Dziękuje również wszystkim nauczycielom oraz pracownikom gimnazjum w Rozprzy za ogrom pracy włożony w kształcenie młodzieży.