Tłumacz Migam

Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rozprzy

Rozprza, dnia 10 czerwca 2019 r.

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy apeluje o oszczędzanie wody.

 

W związku z coraz wyższymi temperaturami ZGKG apeluje o nie używanie wody z wodociągu gminnego do podlewania ogródków przydomowych oraz innych terenów zielonych i napełniania basenów.

 

Wysokie temperatury oraz brak opadów powoduje zwiększony pobór wody przez mieszkańców do celów nie socjalno-bytowych, a to skutkuje zmniejszeniem ciśnienia wody. W efekcie część mieszkańców będzie miała niewystarczającą ilości wody
do celów socjalno-bytowych.

 

Prosimy o racjonalne korzystanie z wody.

 

 

Dyrektor ZGKG w Rozprzy

/-/ Julian Misztela