Tłumacz Migam

Finaliści XVII Gminnego Festiwalu Piosenki w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi wyłonieni

 W Szkole Podstawowej w Nowej Wsi 10 maja 2019 r. odbył się XVII Gminny Festiwal Piosenki dla uczniów oraz dzieci ze szkół podstawowych oraz przedszkoli z terenu gminy Rozprza.

Uroczystość rozpoczęła dyrektor Justyna Kaniewska, która przywitała zaproszonych gości:  Bożenę Nagrodzką- sekretarz gminy Rozprza, reprezentującą Wójta Gminy Rozprza - Janusza Jędrzejczyka, Edytę Łukasik -kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rozprzy,  Izabelę Kwaśniak- dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Rozprzy, Roberta Kabzińskiego –Radnego Rady Gminy Rozprza, dyrektorów oraz nauczycieli szkół podstawowych i  przedszkoli z terenu Gminy Rozprza.

W tym roku zaprezentowało się 31 uczestników ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Uczestników oceniało profesjonalne jury w składzie Paula Macioł – studentka II roku Archidiecezjalnego Studium Organistowskiego w Łodzi, aktywna chórzystka chóru Uniwersytetu Łódzkiego oraz chóru Łódzkiego Domu Kultury i Dagmara Ćwik absolwentka  Akademii Muzycznej w Łodzi na wydziale Wokalno- Aktorskim, śpiewająca w operze i teatrze muzycznym.

Zgodnie z regulaminem konkurs obejmował cztery kategorie wiekowe:

Kategoria I- uczniowie klas 0-I

Kategoria II- uczniowie klas II- III

Kategoria III- uczniowie klas IV- V

Kategoria IV- uczniowie klas VI- VIII

Każdy uczestnik wykonał solo jedną piosenkę. Jury oceniając wykonawców brało pod uwagę dobór repertuaru dostosowany do wieku i możliwości wokalnych solistów dziecięcych,  umiejętności wokalne (czystość i poprawność intonacyjna, dobra dykcja, poprawność interpretacyjna), ogólny wyraz artystyczny, zaangażowanie, ruch sceniczny, oddanie klimatu piosenki. Na podstawie wyżej wymienionych kryteriów Jury wyłoniło zdobywcę Nagrody Wójta Gminy Rozprza  oraz laureatów i wyróżnionych w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Nagrodę Wójta Gminy Rozprza otrzymała: Aleksandra Kulik ze Szkoły Podstawowej w Straszowie.

Kategoria klas O – I

I miejsce: Aron Bednarek – SP Nowa Wieś

II miejsce: Maja Zimna – SP Nowa Wieś

III miejsce: Ewa Pełka– SP Niechcice

Wyróżnienie: Alicja Choin– SP Straszów

Kategoria klas II - III

I miejsce: Maria Gniewaszewska– SP Straszów

II miejsce: Diana Jakubiak– SP Milejów

III miejsce: Julia Łukasik – SP Rozprza

Wyróżnienie: Aleksandra Misztela – SP Nowa Wieś

Kategoria klas IV - V

I miejsce: Szymon Jeż – SP Rozprza

II miejsce: Lena Olczyk – SP Mierzyn

III miejsce: Zuzanna Sitek – SP Niechcice

Wyróżnienie: Julia Ciesielska – SP Nowa Wieś

Kategoria klas VI - VIII

I miejsce: Maria Dorota – SP Niechcice

II miejsce: Filip Sobański – SP Nowa Wieś

III miejsce: Natalia Simkowska – SP Rozprza

Wyróżnienie: Allessandra Sarrecchia – SP Niechcice

Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie oraz drobne upominki.

Organizatorzy festiwalu serdecznie dziękują wójtowi gminy  Rozprza - Januszowi Jędrzejczykowi za ufundowanie nagród dla laureatów festiwalu, Radzie Rodziców SP w Nowej Wsi za dofinansowanie poczęstunku dla uczestników oraz pomoc przy organizacji festiwalu, dyrektorom i nauczycielom za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do konkursu.

Koordynatorami organizacyjnymi festiwalu były: Justyna Kaniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Agnieszka Jaskólska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej oraz Łukasz Witczak- nauczyciel muzyki. Do zobaczenia za rok.