Tłumacz Migam

Komunikat

KOMUNIKAT

W dniu 15 maja 2019 roku upływa na złożenie wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2019 rok - bez sankcji.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie wniosków o przyznanie płatności na 2019 rok poprzez aplikację eWNiosekPlus bez zbędnej zwłoki.

Wniosek o przyznanie płatności może być złożony również w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2019 roku. Za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od dnia 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności.