WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ W GMINIE ROZPRZA

Obchody Złotych Godów odbyły się 24 kwietnia br. w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy - Urszula Wiśniewska oraz Barbara Kielanowska. 

Dostojni Jubilaci Złotych Godów to Państwo:

1. Gal Halina i Andrzej

2. Jażdż Marianna i Marian

3. Kabzińscy Maria i Marian

4. Kapusta Lucyna i Józef

5. Klęska Krystyna i Antoni

6. Kopa Jadwiga i Józef

7.Kowalscy Zofia i Stanisław

8. Kraszkiewicz Teodozja i Edward

9. Leśniewscy Danuta i Mieczysław

10. Mastalerz Henryka i Mieczysław

11. Matyniak Halina i Leszek

12. Nicińscy Stanisława i Zdzisław 

13. Nowak Helena i Mirosław

14. Olczyk Barbara i Wiesław

15. Olejnik Władysława i Andrzej

16. Pawlak Helena i Józef

17. Pawłowscy Irena i Jan

18. Salamon Marianna i Zdzisław

19. Simkowscy Barbara i Henryk

20. Siwocha Marianna i Tadeusz

21. Wszelacy Janina i Mieczysław

22. Ziemba Jadwiga i Jan

 

Wójt Gminy Rozprza  Janusz Jędrzejczyk  pogratulował serdecznie Szanownym Jubilatom tak wspaniałej rocznicy oraz życzył kolejnych lat pełnych miłości i szczęścia. Najlepsze życzenia złożył również Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba.  Następnie głos zabrał ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – Honorowy Obywatel Gminy Rozprza, który udzielił wszystkim parom błogosławieństwa na dalszą wspólną drogę życia, podkreślając, iż związek małżeński to sakrament dwojga dusz, które się kochają.

W dalszej części uroczystości wójt Janusz Jędrzejczyk uhonorował Złotych Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Bożena Nagrodzka sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki skarbnik gminy przekazali na ręce zebranych gości drobne upominki oraz kwiaty. Natomiast Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński uhonorował Jubilatów świętymi obrazkami symbolizującymi ich wspólną drogę życia.

Po części oficjalnej dzieci z Gimnazjum z Rozprzy oraz Szkoły Podstawowej w Rozprzy pod kierownictwem Katarzyny Juszczyk przedstawiły pełen wzruszeń, ale również i miłości program artystyczny.

Wszystkim parom składamy najlepsze życzenia i życzymy kolejnych wspaniałych lat życia razem.