Tłumacz Migam

WYJĄTKOWA UROCZYSTOŚĆ W GMINIE ROZPRZA

Obchody Złotych Godów odbyły się 24 kwietnia br. w domu weselnym „MAXIM” w Rozprzy. Uroczystość poprowadziła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Rozprzy - Urszula Wiśniewska oraz Barbara Kielanowska.

Wójt Gminy Rozprza  Janusz Jędrzejczyk  pogratulował serdecznie Szanownym Jubilatom tak wspaniałej rocznicy oraz życzył kolejnych lat pełnych miłości i szczęścia. Najlepsze życzenia złożył również Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba.  Następnie głos zabrał ksiądz Prałat Wiesław Płomiński – Honorowy Obywatel Gminy Rozprza, który udzielił wszystkim parom błogosławieństwa na dalszą wspólną drogę życia, podkreślając, iż związek małżeński to sakrament dwojga dusz, które się kochają.

W dalszej części uroczystości wójt Janusz Jędrzejczyk uhonorował Złotych Jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Bożena Nagrodzka sekretarz Gminy oraz Bogdan Górecki skarbnik gminy przekazali na ręce zebranych gości drobne upominki oraz kwiaty. Natomiast Ksiądz Prałat Wiesław Płomiński uhonorował Jubilatów świętymi obrazkami symbolizującymi ich wspólną drogę życia.

Po części oficjalnej dzieci z Gimnazjum z Rozprzy oraz Szkoły Podstawowej w Rozprzy pod kierownictwem Katarzyny Juszczyk przedstawiły pełen wzruszeń, ale również i miłości program artystyczny.

Wszystkim parom składamy najlepsze życzenia i życzymy kolejnych wspaniałych lat życia razem.