Tłumacz Migam

Remont dróg nieutwardzonych w Gminie Rozprza

Od miesiąca marca br. pracownicy gminni oraz interwencyjni pracują przy poprawie stanu dróg po zimie. Kolejne kilometry zostaną uzupełnione tłuczniem, wyrównane i zagęszczone. Są to między innymi drogi:

1. droga Niechcice- Jadwinów dł. ok 1.200,00mb

2. droga Niechcice ul. Sadowa dł. ok 1.000,00mb

 3. droga Świerczyńsko wieś dł. ok 1.500,00mb.

4. droga Świerczyńsko - Dzięciary dł. ok 3.000,00mb.

5. droga Rozprza - Ignaców dł. ok 1.000,00mb.

6. droga Magdalenka- Pieńki dł. ok 3.000,00mb.

7. droga do Kisiel i przez wieś dł. ok 1.400,00mb.

8. droga Pieńki - Romanówka dł. ok 1.000,00mb.

9. droga do Stefanówki dł. ok 1.000,00mb.

10. droga Cekanów- Janówka dł. ok 3.000,00mb.

11. droga Janówka – tory PKP dł. ok 1.800,00mb.

12. droga Janówka do pól Longinówki dł. ok 800,00mb.

13. droga gruntowa w Longinówce do PKP dł. ok 800,00mb.

14. droga Cekanów- Milejów dł. ok 2.500,00mb.

15. droga Milejowiec- Witów dł. ok 1.800,00mb.

16. droga Milejowiec- Fałek dł. ok 800,00mb.

17. droga Straszów- Bagno dł. ok 1.200,00mb.

18. droga gruntowa w Straszowie dł. ok 1.000,00mb.

 

Na naprawę tych dróg będzie wykorzystane ponad 3000 ton tłucznia, który zostanie rozwieziony przez pracowników interwencyjnych na ww. drogi.

Do tej pory naprawione zostały już drogi w miejscowościach: Niechcice, Świerczyńsko, Rozprza, Magdalenka, Kisiele i Pieńki.

 

            Oprócz naprawy dróg pracownicy interwencyjni zajmują się także sprzątaniem naszej gminy. Zbierane są śmieci przy drogach gminnych, jak i powiatowych. Jednak musimy pamiętać aby wspólnie dbać o dobro naszej przyrody oraz wygląd gminy. Nie wyrzucajmy śmieci do przydrożnych rowów. Dbajmy o środowisko!