Tłumacz Migam

Gminny Konkurs Ortograficzny w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy

27 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny pod hasłem „Grzeczność w cenie”.

W zmaganiach konkursowych wzięli udział uczniowie reprezentujący sześć szkół podstawowych z terenu gminy Rozprza. 

Przygotowane zadania pozwoliły wykazać się uczestnikom nie tylko znajomością zasad ortograficznych, ale także dobrego wychowania. Były pytania dotyczące przysłów, synonimów, zapisywania skrótów. Nie zabrakło poleceń wymagających kreatywności i wyobraźni. Podczas zmagań konkursowych powstały ciekawe interpretacje wiersza L.J. Kerna pt. „Pierwszy” oraz wiersze własne na temat pisowni wielką literą.

Uczestnicy konkursu stworzyli również hasła o dobrym wychowaniu, np. „Dobre wychowanie jest świetnie postrzegane”, „Warto być dobrze wychowanym, by ucieszyć serce mamy”, „Grzeczność to podstawa- zbyt wiele nie wymaga”.

Zadania okazały się interesujące dla dzieci, pracowały więc z wielkim zapałem.

Najwięcej punktów zdobyły drużyny ze szkół w Milejowie, Niechcicach  i Nowej Wsi. Każda szkoła otrzymała dyplom oraz książkę tematycznie związaną z konkursem  „Bon czy ton. Savoir-vivre dla dzieci” Grzegorza Kasdepke.

Opiekunami wydarzenia były: A. Barczyk, T. Długosz, B. Patura.