Tłumacz Migam

Kolejne ważne spotkanie w sprawie bezpieczeństwa na drogach w czasie remontu DK1

Rozpoczyna się remont drogi krajowej nr 1, zwanej potocznie „gierkówką”. Prace przy przebudowie drogi krajowej na autostradę A1 planowane są na 3 lata. Nikt nie ukrywa tego, że w tym czasie duża część ruchu tranzytowego oraz osobowego przeniesie się na drogę krajową nr 91, która przebiega przez naszą gminę. To bardzo duże wyzwanie dla włodarzy gminy Rozprza. Aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk prowadzi rozmowy z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, władzami wojewódzkimi, powiatowymi, a także na szczeblu ministerialnymi.

19 lutego br. wójt uczestniczył w sejmie w spotkaniu z zastępcą dyrektora oddziału GDDKiA w Łodzi – Agatą Duraj oraz z posłami na sejm RP – Anną Milczanowską, Elżbietą Radziszewską i Grzegorzem Lorkiem – członkami Parlamentarnego Zespołu ds. budowy obwodnic i dróg alternatywnych przy autostradzie A1 i DK1, a także z włodarzami gmin i miast przez które przebiegają ww. drogi. „Remont „jedynki” nie został poprzedzony żadnymi wcześniejszymi przygotowaniami dróg alternatywnych. W planach były obwodnice Rozprzy oraz rozmowy o obwodnicy Niechcic; przebudowy skrzyżowań w Longinówce, Janówce i Milejowie, budowy w tych miejscowościach zatok autobusowych oraz przejść dla pieszych. Niestety Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nic z tych planów nie zrealizowała. Aktualnie mówi się o montażu sygnalizacji świetlnej w Rozprzy i Niechcicach, ale nie w miejscach gdzie rzeczywiście byłaby potrzebna. Zależy nam także na budowie chodników w  Ignacowie  oraz oświetlenia i chodnika na ulicy Piotrkowskiej w Niechcicach.” – informuje wójt Janusz Jędrzejczyk.

W czwartek, 14 marca wójt gminy Rozprza uczestniczył również w posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zorganizowanym przez starostę powiatu – Piotra Wojtysiaka, gdzie wspólnie z wójtem Moszczenicy – Marcelim Piekarkiem wyrazili swoje zaniepokojenie brakiem przygotowania przez GDDKiA dróg przed tak dużą inwestycją w naszym regionie. Już 18 marca na odcinki AA Tuszyn - Piotrków Trybunalski i D Radomsko - granica województwa łódzkiego wejdą ekipy budowlane. Natomiast w chwili obecnej na budowę odcinka B – przechodzącego w okolicach naszej gminy został wyłoniony wykonawca.

            „Mimo trudnych rozmów z przedstawicielami GDDKiA nie przestaniemy forsować naszych postulatów o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach naszego regionu. Mamy świetnie wykfalifikowanych pracowników, którzy zajmują się bezpośrednio tą sprawą oraz pełne poparcie Rady Gminy. Wykorzystamy każdą możliwość przewidzianą w prawie do pozytywnego rozwiązania tej sprawy.”  - kończy wójt Janusz Jędrzejczyk  

fot.: Dariusz Kowalski, www.piotrkowski24.pl