Tłumacz Migam

Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Rozprzy za nami

Styczeń i luty każdego roku to czas spotkań strażaków z terenu naszej gminy. W czasie Walnych Zebrań Sprawozdawczych podsumowywali oni ubiegły rok. A było co podsumowywać. Strażacy w każdej z jednostek wkładają mnóstwo pracy i własnego czasu, aby mieszkańcy Gminy Rozprza mogli czuć się bezpiecznie. Często narażając własne życie pomagają w potrzebie: w czasie pożarów, zalań budynków, wypadków samochodowych, ale także w czasie zabezpieczenia imprez. Praca strażaka-ochotnika to nie tylko wyjazdy do akcji, to także udział w zawodach sportowych, których nasi strażacy są jednymi z najlepszych. Jest to również, ciężka praca w strażnicy. Każdy remont, mimo że środki na niego, często w większości pochodzą ze źródeł zewnętrznych, np.: Gminy, to wykonywany jest rękoma druhów. Poświęcając swój czas, swoje narzędzia i często swoje pieniądze dbają o to, aby sprzęt w czasie akcji nie zawiódł.

Podsumowaniem spotkań w jednostkach było się coroczne Posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego  ZOSP RP w Rozprzy, które w tym roku odbyło się 17 marca w Gminnym Centrum Kultury. Przewodniczył mu prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Rozprzy – Artur Cubała.

  W czasie spotkania przyjęto sprawozdania z działalności: Zarządu Oddziału Gminnego, Komendanta Gminnego, Skarbnika, Komisji ds. Odznaczeń i Wyróżnień, Komisji realizacji zadań statutowych jednostek OSP i Gminnej Komisji  Rewizyjnej za 2018 rok. Ponadto przedstawiono również sprawozdanie z wykorzystanych środków finansowych z budżetu gminy z uwzględnieniem wydatków na poszczególne jednostki. Omówiono także projekt wydatków, napraw, zakupów oraz remontów, które planowane są w 2019 roku. Ważnym punktem obrad było  omówienie organizacji gminnych uroczystości obchodów Dnia Strażaka, które w tym roku odbędą się 3 maja w Lubieniu.