Tłumacz Migam

Ostatnie spotkanie z sołtysami w tej kadencji

W środę 6 marca odbyło się comiesięczne spotkanie sołtysów gminy Rozprza. Było to spotkanie wyjątkowe, bo ostatnie w kadencji 2015 – 2019. W jego trakcie omówiono najważniejsze sprawy sołeckie. Wójt gminy – Janusz Jędrzejczyk, a także skarbnik gminy – Bogdan Górecki przedstawili zebranym założenia tegorocznego budżetu. Najważniejszą tegoroczną inwestycją, która jest już realizowana od zeszłego i będzie trwała do przyszłego roku jest niewątpliwie budowa przedszkola w Niechcicach. Wójt zwrócił się do sołtysów o wyrażenie opinii dotyczącej wyodrębnienia w przyszłorocznym budżecie funduszu sołeckiego. Po dyskusji zdecydowana większość sołtysów podjęła decyzję, że dotychczasowe finansowanie zadań na poszczególnych sołectwach

 jest najlepszym rozwiązaniem. Stanowisko sołtysów w tej sprawie jest tylko opinią, ostateczną decyzję podejmą radni gminni w czasie sesji Rady Gminy. Ustalono również harmonogram spotkań sołeckich w czasie których odbędą się wybory nowych sołtysów i rad sołeckich. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniach.

Po zrealizowaniu porządku spotkania  wójt gminy Rozprza podziękował wszystkim sołtysom za dotychczasową współpracę oraz złożył wszystkim najlepsze życzenia z okazji zbliżającego się dnia: kobiet, mężczyzn oraz sołtysa.

page1.jpeg

Page2.jpeg