harmonogram zebrań wiejskich - wybory sołtysów i rad sołeckich oraz zarządu osiedla i jego przewodniczącego na kadencję 2019-2024

Wyniki wyborów na sołtysów oraz do rad sołeckich dostępne są pod adresem: 
http://rozprza.pl/740/32/solectwa-gminy-rozprza.html

page1.jpeg

Page2.jpeg