Tłumacz Migam

Walne Zebranie OSP w Ignacowie

 

Działania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ignacowie na 2014 rok zainaugurowało Walne Zebranie, które odbyło się 18 stycznia w siedzibie OSP w Ignacowie. Przyjęto sprawozdanie z działalności OSP za 2013 rok, sprawozdanie finansowe oraz komisji rewizyjnej. Udzielono absolutorium Zarządowi OSP. W zebraniu uczestniczył Jausz Jędrzejczyk wójt gminy Rozprza, Artur Cubała zastepca wójta oraz zaproszeni goście. Wójt zapewnił zebranych o wsparciu działań druhów z Ignacowa w sprawie budowy strażnicy na placu OSP w Ignacowie. Jest to priorytetowe inwestycja zaplanowana na 2014 rok przez OSP Ignaców.

img_1635798798769876.jpeg

 

 

Galeria