Tłumacz Migam

Zakończyły się spotkania sprawozdawczo-programowe w jednostkach OSP w gminie Rozprza

Zakończyły się zebrania sprawozdawczo-programowe w jednostkach OSP na terenie gminy Rozprza. Tak jak w latach poprzednich również w tym roku zebrania były okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i wyznaczenia kierunków działań na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Ostatnie zebranie odbyło się w jednostce w Rozprzy. W Zebraniu tym wziął udział wójt – Janusz Jędrzejczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Zbigniew Ziemba. Ochotnicza straż pożarna z Rozprzy jest jedną z prężniej działających jednostek na terenie gminy Rozprza. Oprócz wykonywania działań na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia, strażacy są organizatorami zbiórki na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wielu innych inicjatyw na rzez mieszkańców. Pomimo braku środków finansowanych strażacy remontują również strażnicę i doskonalą swoje umiejętności.

W trakcie spotkania swoją pomoc i wsparcie dla jednostki obiecali Wicemarszałek Województwa Łódzkiego oraz Wójt Gminy Rozprza.

Przypominamy również, iż w styczniu br. jednostka ochotniczej straży pożarnej w Rozprzy otrzymała od Komendanta Miejskiego PSP oraz Prezesa ZOP ZOSP RP  w Piotrkowie Tryb. wyróżnienie za wzorowa działalność operacyjną.

„Staramy się sukcesywnie wyposażać każdą strażnicę w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy ze środków własnych oraz dofinansowań. Pod koniec ubiegłego roku pozyskaliśmy, jako gmina 84 tysiące złotych z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu ratującego zdrowie i życie, który przekazaliśmy jednostkom, w tym OSP w Rozprzy. Nie poprzestajemy na tym. W dalszym ciągu staramy się o kolejne środki ze wszystkich możliwych źródeł finansowania.” – podsumowuje wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk.  

Po okresie sprawozdań w jednostkach OSP od 18 marca do 13 kwietnia br.  odbywać się będą wyborcze zebrania wiejskie. Jednym z głównych zadań zebrania wiejskiego jest powołanie sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Zebranie, na którym na być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje wójt gminy. On też określi miejsce, godzinę i dzień zebrania, a także wyznaczy porządek zebrania.

foto: Robert Kabziński