Tłumacz Migam

GMINA ROZPRZA MA EKOSZKOŁĘ I EKOBELFRA…

 

Konkurs na EKO SZKOŁĘ i EKO BELFRA rozstrzygnięty! W tegorocznej edycji konkursu ogłoszonego przez WFOŚiGW w Łodzi „EKOBELFER”  w kategorii EKO SZKOŁA pierwsze miejsce w województwie wśród zgłoszonych szkół podstawowych zajęła Szkoła Podstawowa im. Zofii Grzybowskiej w Straszowie, której dyrektorem jest Pani Małgorzata Pokora.

ekoszkola_1.jpeg

Szkoła otrzymała nagrodę I stopnia z możliwością wydatkowania jej na unowocześnienie bazy dydaktycznej przyczyniającej się do edukowania uczniów w dziedzinie ekologii.Zaszczytny tytuł  „Ekobelfra” po raz drugi, także z nagrodą pierwszego I stopnia, wśród zgłoszonych nauczycieli szkół podstawowych otrzymała nauczycielka szkoły Pani Grażyna Lewińska.Nagrodzona szkoła wiedzie prym w  Gminie Rozprza w edukacji ekologicznej.

ekoszkola_2.jpeg

Od 1999r. prowadzi edukację ekologiczną wśród uczniów kl. I-VI i pozyskuje środki na doposażenie pracowni, realizację gminnych konkursów ekologicznych,  wycieczki edukacyjne dla uczniów promujące dbałość o środowisko przyrodnicze nie tylko w gminie, ale także w regionie, województwie, kraju współpracując z WFOŚiGW w Łodzi. Jesteśmy niezwykle dumni z osiągnięcia tak wspaniałego wyniku. Wręczenie nagród dla szkoły i dla nauczyciela nastąpi 12 grudnia w Łódzkim Domu Kultury ul. Traugutta 18. 

 

Galeria