Tłumacz Migam

W naszej gminie otworzono najnowocześniejszą chlewnie

Mimo, że sama budowa chlewni trwała niewiele, bo od czerwca ubiegłego roku, to przygotowania do tej inwestycji prowadzone były od kilku lat. Przygotowana została na 600 loch. W 5 pomieszczeniach porodowych w ciągu roku na świat przyjdzie blisko 18 tysięcy warchlaków. Obsługą chlewni w większości starować będzie można  elektronicznie – poprzez komputer i smartfona. Jak informują właściciele chlewni – Państwo Tarnowscy, informacje o bieżącym utrzymaniu trzody będzie można obserwować w domowym „zaciszu” na ekranie komputera. To sprawia, że chlewnia w Cieślinie jest najnowocześniejszą w powiecie piotrkowskim i jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Koszt inwestycji wyniósł 5 milionów złotych. Celem jest nowoczesna produkcja rolna, wyspecjalizowana w hodowli zdrowych warchlaków. Priorytetem jest również bezpieczeństwo i wysoka bioasekuracja gospodarstwa. Związana jest ona m.in. z pojawieniem się w niektórych miejscach kraju Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). W ubiegłym roku w związku z 25 -leciem Agroligi gospodarstwo Państwo Tarnowskich otrzymało złoty medal 25-lecia. Ale to nie jedyne wyróżnienia rodziny z Cieślina. W ciągu ostatnich kilku lat Państwo Tarnowscy zdobyli dziesiątki nagród. Gratulacje im przekazali osobiście również prezydenci Polski: Bronisław Komorowski oraz Andrzej Duda. Państwo Tarnowscy udzielają się również społecznie.

W otwarciu nowej inwestycji uczestniczyli oprócz ministra rolnictwa, władze samorządowe na czele ze starostą – Piotrem Wojtysiakiem, przewodniczącym Rady Powiatu- Bernardem Matyszewskim, a także wójt gminy Rozprza – Janusz Jędrzejczyk oraz wiceprzewodniczący Rady Gminy Rozprza – Józef Bielas. „Jestem dumny, że na terenie naszej gminy  powstają tak nowoczesne gospodarstwa rolne. Gmina Rozprza jest gminą rolniczą i to właśnie rolnictwo jest jej siłą napędową. Dzięki licznym modernizacjom działających już gospodarstw i budowie nowych inwestycji dostosowanych do wymagań europejskich rolnictwo jest coraz mniej dokuczliwe dla okolicznych sąsiadów. Stojąc w bliskiej odległości od chlewni ciężko stwierdzić, że prowadzona jest jakakolwiek hodowla. Gratuluję Państwu Tarnowskim wspaniałej inwestycji i życzę kolejnych, licznych sukcesów.” – podsumowuje wójt Janusz Jędrzejczyk