Tłumacz Migam

Ferie zimowe we Wronikowie

Zimowe ferie znalazły się na półmetku. Przez ostatnie kilka dni dzieci z terenu Gminy Rozprza mogły uczestniczyć w wielu atrakcjach organizowanych przez m.in.: Gminną Bibliotekę Publiczną w Rozprzy, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, czy też sołectwa.

Jedną z atrakcji dla dzieci z terenu sołectwa Wroników była wycieczka do parku trampolin w Parku Resort Malutkie, która odbyła się 12 lutego. Organizatorem tego wydarzenia była radna, a jednocześnie sołtys sołectwa Wroników – Teresa Sikorska. Dzieci uczestniczące w tym wyjeździe, mogły bezpiecznie i wesoło spędzić czas na trampolinach.