Tłumacz Migam

Moja wymarzona ekopracownia w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi

 

16 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Nowej Wsi odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni, w którym uczestniczyli: Andrzej Czapla – prezes Zarządu WFOŚ i GW w Łodzi, Janusz Jędrzejczyk – wójt Gminy Rozprza oraz Anna Toma - członek Zespołu ds.  Koordynowania Projektów Unijnych i Rozwoju Gminy.

t3.jpeg

Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi szkoła wzięła udział w konkursie na dotację z dziedziny edukacji ekologicznej – „Moja wymarzona ekopracownia”. Organizatorem konkursu był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Należało stworzyć projekt ekopracowni, dobrać pomoce dydaktyczne i uzasadnić ich przydatność do zajęć lekcyjnych.

Projekt sali wykonali: Ilona Krasoń-Zdziech oraz wykładowca Politechniki Opolskiej dr inż. Wiesław Kielanowski. Z ramienia Urzędu Gminy w Rozprzy dużą pomoc szkoła otrzymała od Janusza Jędrzejczyka wójta gminy Rozprza, Bogdana  Góreckiego skarbnika gminy oraz od Anny Tomy głównego specjalisty ds. funduszy unijnych.

t4.jpeg

Do konkursu zgłosiło się 208 szkół i mimo tak dużej konkurencji Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi znalazła się w gronie laureatów. Szkoła na wyposażenie pracowni otrzymała prawie 27 tys. zł.

Dzięki temu można było stworzyć nowoczesną ekopracownię, do której zakupiono dużo pomocy dydaktycznych, m.in.:  tablicę interaktywną z projektorem, laptop, mikroskopy, podświetlane globusy, szkielet człowieka, przestrzenny układ pokarmowy, multimedialny zestaw plansz dydaktycznych i wiele innych. Ponadto pracownia została zaopatrzona w meble i krzesła.

Ekopracownia  jest przygotowana na prowadzenie nie tylko zajęć przyrodniczych, ale również kół zainteresowań – turystycznego, ekologicznego i geograficznego a sprzęt multimedialny będzie wykorzystywany na wszystkich przedmiotach.

 

 

 
Galeria