Tłumacz Migam

ZNAMY JUŻ FINALISTÓW GMINNYCH ZAWODÓW POŻARNICZYCH

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród  dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne eliminacje rozgrywano w trzech grupach wiekowych.:

W I grupie wiekowej -  uczniowie  klas I – VI szkół podstawowych udział wzięło 29 uczestników. Po testach pisemnych i rozgrywkach finałowych kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Maksymilian Kropiś – OSP Niechcice
  2. Błażej Budzisz – OSP Milejowiec
  3. Zuzanna Matuszczyk – OSP Milejowiec

W II grupie wiekowej - uczniowie klas VII szkół podstawowych oraz II i III gimnazjum udział wzięło 30 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Szymon Kumidaj – OSP Lubień
  2. Wiktoria Krak – OSP Łazy Duże
  3. Mateusz Leśniewski – OSP Lubień

W III grupie wiekowej - uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych udział wzięło 37 uczestników. Kolejność miejsc przedstawia się następująco:

  1. Zuzanna Antosik – OSP Łazy Duże
  2. Maciej Jaskóła – OSP Łazy Duże
  3. Mateusz Staszewski – OSP Straszów

Zwycięscy otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminę Rozprza w postaci: głośników bluetooth, smartwatchy i smart opasek. Natomiast zdobywcy pierwszego miejsca w każdej z kategorii reprezentować będą Gminę Rozprza na powiatach eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Wręczenia nagród dokonał  zastępca wójta, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP w Rozprzy - Artur Cubała, wiceprezesi: Stanisław Rębeliński oraz Andrzej Matuszczyk, a także Komendant Gminny OSP – Artur Kropiś wraz z zastępcą– Krzysztofem Krasoniem. Organizatorzy Turnieju dziękują serdecznie Pani Dyrektor placówki za okazaną pomoc oraz przygotowanie szkoły do przeprowadzenia konkursu.