Tłumacz Migam

BUDŻET NA 2019 ROK UCHWALONY

Planowane dochody Gminy Rozprza w 2019 roku to prawie 51 000 000 zł, natomiast wydatki przekroczą kwotę 57 000 000 zł. Na pokrycie powstałego deficytu władze gminy zamierzają zaciągnąć kredyt. Zaplanowane wydatki zostaną przeznaczone przede wszystkim na inwestycje. „Planując każdą inwestycję, staramy się przede wszystkim uzyskiwać na jej wykonanie fundusze ze środków zewnętrznych, zarówno z tych krajowych jak i unijnych. Pozyskiwane przez gminę środki pieniężne w znaczącym stopniu pokrywają realizację zaplanowanych zadań, dzięki czemu możemy wyznaczać sobie kolejne cele.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. „W tym roku największe środki przeznaczymy po raz kolejny na oświatę i wychowanie oraz wspieranie rodzin. Największą planowaną inwestycją, jest kontynuacja niewątpliwie dalsza budowa nowego przedszkola w Niechcicach. Prace potrwają do przyszłego roku. Łącznię na tę inwestycję w bieżącym budżecie przeznaczyliśmy kwotę 3 milionów 200 tysięcy złotych. W tym roku realizowany będzie również projekt „Rozwińmy skrzydła – poprawa jakości kształcenia w Gminie Rozprza 2019 – 2021.” Całkowita wartość tego projektu wyniesie blisko 1 milion 800 tysięcy z czego dofinansowanie to ponad 1 644 000 zł. W ramach tych pieniędzy zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do prowadzenia zajęć.

To co interesuje mieszkańców w znacznym stopniu, to poprawa stanu dróg. Na przyszłoroczne inwestycje w infrastrukturę drogową planujemy przeznaczyć kwotę ponad 3 milionów 350 tysięcy złotych. Należy jednak pamiętać o pozyskiwanych na ten cel również środkach zewnętrznych. Priorytetowe przyszłoroczne inwestycje to: rozbudowa drogi powiatowej Wroników – Cieszanowice na odcinku Rozprza – Mierzyn, przebudowa ulicy Sportowej w Rozprzy, rozbudowa drogi w miejscowości Longinówka, przebudowa drogi w Białocinie, czy też modernizacja drogi pomiędzy miejscowościami Łochyńsko – Rajsko Duże. W tegorocznym budżecie zabezpieczyliśmy również ponad 1 100 000 zł na modernizację kanalizacji sanitarnej w Rozprzy i Niechcicach. Ponadto w tym roku zaplanowana jest również przebudowa wodociągu w Longinówce. Na tą inwestycję przeznaczymy 440 000 zł.” – informuje wójt. „W tym roku zaplanowaliśmy również zagospodarowanie części parku w Rynku Piastowskim w Rozprzy wraz z budową fontanny. Inwestycja ta w większości sfinansowana zostanie ze środków unijnych, które otrzymaliśmy pod koniec ubiegłego roku. – kontynuuje wójt. „Mimo napiętego budżetu ze wszystkich sił staramy się wydatkować środki finansowe tak by naszym mieszkańcom żyło się lepiej.”-kończy.