Tłumacz Migam

Zima nie dała zapomnieć o sobie

W dniach 20-21.01.2014 r. w wyniku marznących opadów deszczu powodujących gołoledź wystąpiły na terenie gminy bardzo trudne warunki drogowe.

ZGKG w dniu 20 stycznia przystąpił do usuwania gołoledzi na drogach, 21 stycznia od godz. 5 rano prace trwały do godziny 20. W tym czasie przy posypywaniu pracowały 3 dostępne zestawy posypujące. Łącznie na drogi wysypano około 100 ton mieszanki piaskowo-solnej. Mając do posypania około 320 km dróg ZGKG nie był w stanie dojechać w godzinach porannych do wszystkich miejscowości.

Drogi gminne publiczne oraz wewnętrzne na terenie gminy Rozprza utrzymywane są w V i VI standardzie ZUD. Dlatego kolejność posypywania dróg określa się w następujący sposób:

  • drogi zapewniające dowóz dzieci do szkół,
  • drogi gdzie odbywa się transport autobusowy ludności,
  • na skrzyżowaniach z innymi drogami oraz liniami kolejowymi,
  • na odcinkach dróg o pochyleniu podłużnym większym niż 4 %,
  • na niebezpiecznych łukach poziomych (łukach zbliżonych do kąta prostego),
  • innych miejscach niebezpiecznych np. w bezpośrednim sąsiedztwie zbiorników wodnych, na wysokich nasypach i mostach,
  • drogi osiedlowe.

Jednocześnie przypominamy właścicielom, współwłaścicielom, zarządcom nieruchomości, użytkownikom wieczystym o obowiązku usuwania śniegu i lodu z chodnika, który położony jest wzdłuż jego nieruchomości. Obowiązek wynika z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r.

 

Artur Cubała
Galeria