Tłumacz Migam

Zmiana terminu oceny wniosków na instalacje OZE

15 stycznia 2019 roku Zarząd Województwa Łódzkiego zmienił regulamin konkursu zamkniętego dotyczącego odnawialnych źródeł energii. Zmiana dotyczy wydłużenia terminu oceny formalnej do 11 marca 2019 roku. Przesunięto również termin rozstrzygnięcia naboru na maj 2019.

W związku z tymi zamianami, informacja dotycząca przyznania dofinansowania na montaż instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców w Gminie Rozprza podana zostanie w maju br.

Więcej informacji pod adresem: https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/3195-zmiany-w-regulaminie-konkursu-dotyczacego-odnawialnych-zrodel-energii?fbclid=IwAR1HuAszwqpMSNTZNlmDbih2ktOhANnZo_d8TyRkIwo_Q_yz4N7CjsZ3Kjo