Tłumacz Migam

ROZPOCZĄŁ SIĘ OKRES ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZO-PROGRAMOWYCH W JEDNOSTKACH OSP W GMINIE ROZPRZA

                  W jednostkach OSP na terenie gminy Rozprza rozpoczęły się zebrania sprawozdawczo-programowe, które potrwają do końca  lutego  br. Zebrania te są okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i wyznaczenia kierunków działań na rzecz dalszej poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Do ważniejszych spraw omawianych na Zebraniach należy:

- pozyskiwanie nowych członków, w szczególności młodzieży,

- udział w kursach, szkoleniach specjalistycznych, turniejach, zawodach sportowo-

  pożarniczych,

- podejmowanie działań w celu osiągnięcia wyższej gotowości operacyjnej poprzez

  zwiększenie zasobów ratowniczego sprzętu specjalistycznego,

- rozwijanie działalności kulturalnej w środowisku i współdziałanie z lokalnymi

  organizacjami społecznymi i placówkami (KGW, kluby sportowe, szkoły).

 

W Zebraniach udział biorą: wójt – Janusz Jędrzejczyk, prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała. Ponadto zapraszani są przedstawiciele Komendy Miejskiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, członkowie ZOG ZOSP RP w Rozprzy, radni powiatowi, radni gminy Rozprza, sołtysi, przewodniczące KGW, prezesi klubów sportowych, przedsiębiorcy wspierający OSP.

W minioną sobotę, 15 stycznia odbyło się również m.in. spotkanie w jednostce w Starej Wsi. Spotkanie to było wyjątkowe, bowiem, oprócz planowanego harmonogramu spotkań sprawozdawczo-programowych miało miejsce jeszcze jedno wydarzenie – przekazanie nowoczesnej motopompy. Przekazania na ręce prezesa jednostki – Zbigniewa Stańczaka oraz naczelnika – Karola Wilanowskiego dokonał wójt – Janusz Jędrzejczyk oraz prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy – Artur Cubała. Motopompa pożarnicza Tohatsu M16/8 została zakupiona w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łączny koszt wyniósł ponad 38 700 zł z czego dofinansowanie wyniosło 18 tys. zł. Pozostała kwota została sfinansowana ze środków Urzędu Gminy Rozprza. Będzie ona wykorzystywana w warunkach bojowych oraz w trakcie zawodów sportowo-pożarniczych.