Tłumacz Migam

W oczekiwaniu na inwestora…

Plany utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy w okolicach Niechcic, Białej Róży i Giesek w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej A1 pojawiły się już w 2010 roku. Pierwszym krokiem do realizacji tego przedsięwzięcia było utworzenie dla tych terenów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, który to przekształcił ziemie rolnicze na grunty przemysłowe z przeznaczeniem na teren zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, przetwórstwa, składów i magazynów. „W podjętej przez Radę Gminy uchwale nie precyzowaliśmy jakiego typu przedsiębiorstwa mogą prowadzić działalność na tych terenach, jednak dokładnie ustaliliśmy jakie inwestycje nie mogą tam się znajdować. Chodziło nam o zabezpieczenie okolicznej przyrody oraz mieszkańców przed przedsiębiorstwami uciążliwymi i zanieczyszczającymi okolicę. I tak na przykład na tych terenach nie może powstać np. spalarnia odpadów. Katalog takich inwestycji jest bardzo dokładny i wyczerpujący.” – uspokaja wójt gminy Rozprza Janusz Jędrzejczyk. Tereny inwestycyjne mają powierzchnię 205 ha i są jednymi z większych w centralnej Polsce. Ich właścicielem jest Skarb Państwa, a władającym Agencja Nieruchomości Rolnych. Zwieńczeniem ciężkiej pracy włodarzy oraz pracowników urzędu gminy w Rozprzy było podpisanie na koniec 2017 roku przez ówczesną premier Beatę Szydło rozporządzenia wpisującego grunty na terenie Gminy Rozprza do Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. „W związku z tym, że powierzchnia powstałej strefy jest jedną z największych w Polsce, a dodatkowo leżąca w pobliżu przyszłej autostrady A1 liczymy na duże zainteresowanie inwestorów. Nowe firmy to przede wszystkim dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców naszej Gminy. Cieszę się bardzo, że udało nam się tego dokonać.” – mówi wójt Janusz Jędrzejczyk. Grunty wchodzące w skład podstrefy są również zabezpieczone w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. W ich pobliżu przechodzą linie wysokiego napięcia, linia gazociągowa, a w bliskiej odległości znajdują się studnie głębinowe.

Aby inwestorzy mogli dowiedzieć się o tych terenach, oprócz działań prowadzonych przez ŁSSE w Łodzi, Gmina Rozprza prowadzi szeroko zakrojoną akcję reklamową w czasopismach branżowych oraz targach inwestycyjnych. W ubiegłym roku władze gminy zdecydowały również o rozreklamowaniu terenów inwestycyjnych w formie bilbordu ustawionego przy drodze krajowej A1. Pierwsza plansza reklamowa niestety została skradziona, ale w jej miejscu pojawiła się nowa, dużo lepiej zabezpieczona. Poszukiwani są również przez policję sprawcy tej kradzieży.  

            „Ciągle czekamy na dużego inwestora lub kilku mniejszych, ale mogę ujawnić, że zainteresowanie naszymi gruntami jest spore, co napawa nadzieją oraz optymizmem.” – kończy wójt Janusz Jędrzejczyk.

DJI_0061.jpeg

IMG_3194.CR2.jpeg