Tłumacz Migam

Walne zebranie OSP w Cekanowie

 

W dniu 18 stycznia 2014r. odbyło się Walne Zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej w Cekanowie na którym podsumowano działalność za rok 2013,  przyjęto sprawozdanie finansowe i komisji rewizyjnej oraz udzielono absolutorium nowemu  Zarządowi pod przewodnictwem prezesa Jacka Goski.

W roku 2013 druhowie z jednostki dzięki własnemu zaangażowaniu (przy niewielkim wsparciu finansowym Urzędu Gminy) wykonali remont sali.

W przyjętym planie pracy na rok 2014 uwzględniono niwelację i uporządkowanie terenu na placu przy strażnicy, na którym zaplanowano wygospodarowanie miejsca na boisko do piłki siatkowej. W Zebraniu uczestniczył  Artur Cubała zastępca wójta a zarazem prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. 

 

Ireneusz Bartosiewicz
Galeria