Zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rozprza w roku 2018