Tłumacz Migam

Podsumowanie Roku 2018 Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi

Podczas podsumowania, przewodniczący Rady  Wojewódzkiej Zrzeszenia LZS w Łodzi - Marek Mazur, przedstawił najlepszych sportowców, trenerów LZS oraz najlepsze szkoły i gminy z terenu województwa łódzkiego. Rada  Gminna  Zrzeszenia LZS w Rozprzy zajęła II miejsce we Współzawodnictwie Najlepszych Rad Gminnych i Miejsko-Gminnych Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w roku 2018,Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy zdobyło I miejsce  we Współzawodnictwie Najlepszych Szkół Gimnazjalnych, Szkoła Podstawowa im. J. Pawlikowskiego w Rozprzy zdobyła III miejsce we Współzawodnictwie Najlepszych Szkół Podstawowych, a Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi otrzymała wyróżnienie we Współzawodnictwie Najlepszych Sekcji Turystycznych Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego w roku 2018. Gminę Rozprza reprezentowali: Bogdan Górecki - skarbnik Gminy Rozprza, Anna Pawłowska - przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Rozprza oraz  Justyna Kaniewska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.