Tłumacz Migam

POSIEDZENIE ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZWIĄZKU OSP RP W ROZPRZY

9 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Rozprzy odbyło się spotkanie Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rozprzy. Posiedzenie otworzył Artur Cubała - prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP, a jednocześnie zastępca wójta Gminy Rozprza.

Celem spotkania było omówienie i ustalenie kalendarza zebrań sprawozdawczo-wyborczych proponowanych w poszczególnych jednostkach. Został przedstawiony plan pracy zarządu na 2019 rok, ustalona kwota przeznaczona na nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej i Gminnych Zawodach sportowo- pożarniczych, a także omówione wydatki na remont strażnic, zakup sprzętu pożarniczego i wyposażenia osobistego strażaków. Po zakończeniu części oficjalnej strażacy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożonarodzeniowymi.