Tłumacz Migam

Sołtysi poznali kierunki działań Samorządu Gminy Rozprza na 2019 rok

Jak w każdą pierwszą środę miesiąca odbyło się spotkanie sołtysów z gminy Rozprza. Poprowadził je zastępca wójta gminy Rozprza – Artur Cubała. W zebraniu uczestniczyła również przewodnicząca Rady Gminy Rozprza – Agata Bartkowska, która wyraziła chęć współpracy nowo wybranej Rady Gminy z sołtysami. Spotkania sołeckie mają na celu wymianę informacji na temat planów inwestycyjnych, potrzeb mieszkańców danych miejscowości oraz organizacji przedsięwzięć.  W czasie ostatniego w tym roku zebrania, poruszono wiele kwestii dotyczących m.in. inwestycji, gospodarki śmieciowej oraz planów na 2019 rok. Zastępca wójta poinformował zebranych że przyszły rok to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową i bezpieczeństwo mieszkańców na drogach. Potrzeby nadal są duże, ale sukcesywnie są one realizowane. Rok 2019 to także duże wydatki związane z budową nowego przedszkola w Niechcicach. Jest to najważniejszy rok w którym na tę inwestycję zaplanowane zostały trzy miliony złotych. Od 1 lipca zmieniają się również zasady segregacji śmieci. Związane jest to ze zmianami ustawowymi. Od tego dnia segregacja przeprowadzana będzie „u źródła”. Oznacza to, że każdy z mieszkańców segregować będzie odpady u siebie w domu i stamtąd też będą one odbierane. W związku z częstszymi kursami śmieciarek i pracą większej ilości osób, a także ze stale rosnącymi cenami opłaty z tego tytułu będą musiały wzrosnąć. Dokładne kwoty znane będą po przeprowadzonym w przyszłym roku przetargu. W chwili obecnej prowadzony jest program pilotażowy w miejscowości Bazar. W tej miejscowości zostało zlikwidowane tzw. gniazdo z pojemnikami na odpady. „Niestety, musieliśmy zlikwidować „gniazdo” w tej miejscowości, ponieważ wiele osób, nie tylko z terenu naszej gminy upodobało sobie to miejsce do wywozu wszystkich odpadów. Można było tam znaleźć m.in. odpady ponadgabarytowe, opony, ale także martwe zwierzęta.” – informuje wójt Janusz Jędrzejczyk. „Aktualnie u mieszkańców miejscowości Bazar wprowadziliśmy metodę segregacji u źródła i wyciągamy wnioski z jej funkcjonowania.” – dodaje wójt. Przewodniczący Zarządu Gminnej Spółki Wodnej w Rozprzy – Tomasz Pstrokoń poinformował również zebranych sołtysów, że Spółka przekazuje wszelkie długi wierzycieli do firmy windykacyjnej. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest pod adresem: http://rozprza.pl/2177/informacja-gminnej-spolki-w-rozprzy.html.

Na zakończenie przewodnicząca Rady Gminy oraz zastępca wójta złożyli wszystkim sołtysom najlepsze życzenia Bożonarodzeniowe oraz noworoczne.