Tłumacz Migam

Kolejne kilometry chodnika w Gminie Rozprza

W dniu 26 listopada 2018 r. nastąpił odbiór zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1515E w zakresie przebudowy chodnika na odcinku Dzięciary – Kęszyn”. Zakres rzeczowy inwestycji na długości 2,0 km obejmował:

- wykonanie chodnika o szerokości 1,5 metra z kostki betonowej,

- wykonanie zjazdów do posesji,

- ustawienie krawężników i obrzeży

- roboty ziemne,

- regulację urządzeń wodociągowych.

Wartość inwestycji wyniosła łącznie ponad 565 tysięcy złotych, z czego połowę tej kwoty pochodziła ze środków budżetowych gminy Rozprza.

Warto też przypomnieć, że 19 września oddano także do użytku chodnik wzdłuż ulicy Kościuszki w Rozprzy o długości 791 metrów. Koszt tej inwestycji wyniósł blisko 97 tysięcy złotych. Również w tej inwestycji podział  kosztów pomiędzy powiatem piotrkowskim, a gminą Rozprza wyniósł 50%. Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjno - Drogowych z Piotrkowa Trybunalskiego.