Tłumacz Migam

Gmina Rozprza wspólnie z Powiatem Piotrkowskim otrzyma dofinansowanie na remont drogi Wroników – Mierzyn. W ramach tej samej puli pieniędzy Gmina otrzymała także dofinansowanie do remontu ulicy Sportowej w Rozprzy

We worek, 4 grudnia w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Tryb. odbyła się konferencja w której uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego, Marszałkowskiego, starostwa piotrkowskiego oraz włodarze z Rozprzy i Sulejowa.

To właśnie na terenie tych dwóch gmin znajdują się drogi powiatowe, które otrzymają według zapewnień wicemarszałka Zbigniewa Zięby oraz doradcy wojewody – Mateusza Pali minimum 50-procentowe dofinansowanie na ich remont. W Gminie Rozprza jest to droga Wroników – Cieszanowice na odcinku Rozprza - Mierzyn. Część tej drogi przez Mierzyn do Cieszanowic została już wyremontowana. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniesie minimum 3 miliony złotych. Drugie 3 miliony złotych wspólnie po połowie na ten cel przeznaczy powiat piotrkowski oraz gmina Rozprza. Niepewna wartość procentowa dofinasowania wynika ze zmian ustawowych. 4 grudnia weszła bowiem ustawa o funduszu dróg samorządowych, gdzie dofinansowania do zadań samorządowych wyniosą od 50 do 80 procent.

Według zapewnień starosty powiatu – Piotra Wojtysiaka oraz wójta gminy Rozprza – Janusza Jędrzejczyka remont zostanie wykonany w przyszłym roku.

Dodatkowo przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego potwierdził otrzymanie dofinansowania do wniosku złożonego przez gminę Rozprza o dofinansowanie do remontu ulicy Sportowej w Rozprzy.

Przyznane dofinansowanie wyniesie ponad 300 000 złotych i stanowi 50% kosztów. Również ta inwestycja zostanie wykonana w 2019 roku.

„Nie ukrywam, że Gmina Rozprza kładzie szczególny nacisk aby na jej ternie jeździło się bezpiecznie. Jesteśmy Gminą przez którą przebiega droga krajowa nr 91, która łączy Piotrków i Częstochowę i bezpieczeństwo na drogach jest naszym priorytetem. Bardzo się cieszę, że udało nam się uzyskać te środki. Jesteśmy także przygotowani na składanie kolejnych wniosków na dofinansowania z funduszu modernizacji dróg lokalnych, bowiem potrzeby są ogromne.” – zapewnia wójt Janusz Jędrzejczyk.